Terenska prodaja

Program Pocket je aplikacija za Pocket PC ili Windows mobilni telefon namenjena prodaji na terenu.
Program omogućava izradu narudžbina robe iz vlastite baze podataka koja se po potrebi osvežava novim podacima preuzimanjem iz centralnog sistema putem GPRS ili 3G mreže. Podržana je upotreba industrijskih modela Windows telefona sa ugrađenim bar-kod skenerom, ali se mogu koristiti i obični Windows telefoni sa ekranom osetljivim na dodir, pri čemu aplikacija nije ograničena na upotrebu EAN koda, već se mogu koristiti i interne šifre.
Pored baze artikala, aplikacija raspolaže i bazom kupaca, kao i njihovim saldima.
Program je namenjen izradi narudžbina, ali se može upotrebiti i u druge svrhe prikupljanja podataka kao što su popis robe, prikupljanje EAN kodova i slično.

Poseban program FillPPC, koji se instalira na centralni sistem i omogućava više načina za integraciju u postojeći informacioni sistem preduzeća, obezbeđuje vezu mobilnim ueđajima se centralnom bazom i zajedno sa programom Pocket čini autonomnu celinu.
Komunikacija, koja je na principu paketa, u cilju uštede na GPRS saobraćaju, obavlja se putem FTP servera.
Preuzimanje programa i više informacija na sajtu www.dolap.rs.

Ovde se može preuzeti probna verzija programa Pocket, koja je potpuno funkcionalna, osim što je upotreba programa ograničena na 60 dana.

Pocket.cab